July 2018

NumPy Objeleri

Veri tipi objeleri Data type objeleri, numpy.dtype sınıfının instance’larıdır. Önceki yazılarımda belirttiğim gibi dizilerin belirli bir type’ı vardır. Dizimizin byte türünden buyüklüğüne ulaşmak için dizi1.dtype.itemsize… 

Image Thresholding

Bu yazımda Image Thresholding yani görüntü eşikleme işlemini anlatacağım. Fonksiyon olarak cv2.threshold ve cv2.adaptiveThreshold fonksiyonlarını göreceğiz. En basitinden başlayacak olursak elimizde belirli bir değer olsun,…