April 2019

Context nedir?

Context’in Türkçe manası “bağlam” demektir. O anki sistemde uygulamanın durumu hakkında bilgi sağlayan soyut bir sınıftır. Uygulamadaki kaynaklara referans olarak her yerden erişmemizi sağlar. Kaynak… 

Android Bundle

Android Bundle ile bir Activity’deki verimizi diğer Activity’e aktarıp kullanabiliriz. Yani Activity’ler arası veri haberleşmesinde kullanılır. putType() ve getType() şeklinde iki tür metodu vardır. Intent…