3 – Kaydedilen npz dosyalarının okunması

Şimdi gelelim kaydedilen npz dosyamızın içeriğine. İlk olarak şu kodla dosyamızın içeriğini yazdırıyoruz.

from numpy import load

data = load(‘calibrated_data.npz’)
lst = data.files
for item in lst:
  print(item)
  print(data[item])

Örnek çıktı sonucu:

mtx
[[602.87120351  0.     294.94114781]
 [ 0.     597.49189492 177.69411481]
 [ 0.      0.      1.    ]]
dist
[[-0.46166409 0.2282237  0.00564226 0.00151417 0.1412264 ]]
rvecs
[[[ 0.54540833]
 [ 0.01941623]
 [ 0.04142569]]
. . .
 [[ 0.08971188]
 [ 0.28984045]
 [-0.06042927]]]
tvecs
[[[-4.70973496e+00]
 [ 8.47151333e-03]
 [ 1.02187292e+01]]
 . . .
 [[-6.71826934e+00]
 [-7.99811614e-01]
 [ 1.29340896e+01]]]

İlk çıkan 3×3 matris, kamera matrisidir. Daha sonraki 1×5’lik matris de distortion coefficients kat sayılarıdır. Son ikisi de rotation and translation vektörleridir. Bunları kullanarak projenizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.  Bir kere bu matrisleri aldıktan sonra tekrar kalibre yapmaya gerek yok yani bu değerleri tekrar tekrar kullanabileceksiniz.