Android ve MVC yapısı

MVC yapısı, yazılım alanında genellikle her yerde kullanılan bir mimaridir.  Android uygulamaları bu yapı üzerine kuruludur. Aşağıdaki diyagrama örnek bir quiz uygulamamız olsun ve bu uygulamadaki bütün objelerin Model, Controller ve View olarak üçe ayrıldığını var sayarız. Yani bu mimaride uygulamanızdaki bütün objeler illaki bir model, view ya da bi controller katmanındaki bir objedir.

  • Bir model katmanındaki objeler, uygulamanın verisini ve bu verinin diğer verilerle nasıl çalışacağına karar verir. Bir quiz uygulamasında question sınıfı bir model objesidir. Sadece veriyi saklar ve yönetimini sağlar.
  • View katmanı ekranda yani arayüzde gördüğünüz herşeyi barındırır. Bunlara xml objelerini örnek verebiliriz.
  • Controller katmanındaki objelerin de görevi kullanıcı arayüzde bir etkileşim bulunduğunda view katmanından model katmanın veri akışını sağlar ve ilgili yerler tetiklenmiş olur. Bir controller genellike Activity, Fragment yada Service’in bir altsınıfıdır.

Bu mimari uygulamalarda performans ve yeniden kullanılabilirlik artışı sağladığı gibi yazılım geliştirme sürecinin kısaltılmasını sağlar.