R sınıfı ile çıkan sorunlar

Normalde bir resource eklemeden ona referans atıyor yani olmayan şeyi her nedense kullanmaya çalışıyorsak veyahut var olan bir resource’u silerken ilişkili referanslar varsa build ederken de doğal olarak hata verecektir Java’mız. Fakat bazen gıcık edici türden build etmediği hatta ve hatta hatanın yerini göstermediği yerler de oluyor. Orada başlıyorsunuz didik didik aramaya. Bu sorunlar genellikle R sınıfı ile ortaya çıkıyor. Genel birkaç şeyden bahsedeceğim şimdi.

XML dosyalarından kaynaklanan hatalar. Genelde “Cannot Resolve Symbol R” gibi bir hata verir. Genellikle package name’lerin yanlış yazımı veya herhangi bir yerdeki harf hatasından kaynaklanır. Bu durumda R sınıfı dosyanız build edilmez ve sizi mahrum bırakır. Bunun için yanlış veya eksik yazılmış olan yeri bulup düzeltip kaydetmeniz gerekir, bir umut.

Başka bir çözüm yolu olarak projeyi clean ve tekrar build etmektir yani Build -> Rebuild Project’a tıklayarak kısaca yapabilirsiniz. Bunu birkaç defa da tekrarlayabilirsiniz. Genellikle işinizi çözer.

Bir başka sorun, değişiklik yapıp sync etmeyi unutmuş olmak. Tools -> Android -> Sync Project with Gradle Files dediğinizde projeniz en son hâliyle tekrar build edilir.

Son olarak da eğer Android Lint sorunları tespit edebilmişse çıkan sorunları bulup düzeltmeniz gereklidir.