Android

Application Class

Application Sınıfı

Merhabalar, bu yazımda Application sınıfı hakkında bahsedeceğim. Application sınıfı, bir uygulamanın activity veya servisler gibi sınıfları içinde barındıran bir sınıftır. Uygulama çalıştırıldığında herhangi bir bileşen/nesne… 

Android Data Binding

Merhabalar, bu yazımda arayüz ile modeli birbirine bağlayan Data Binding yapısından bahsedeceğim. Her seferinde değişken tanımlayıp findViewById() metoduyla atamasını yapıyorsunuzdur. Fakat arayüzdeki eleman sayısı arttığı… 

sharedprefs

Shared Preferences

Merhabalar, bu yazıda Shared Preferences nedir ondan bahsedeceğim, örnekle anlatacağım. Normalde tablo verileri gibi verileri kaydetmek için SQL kullanılır. Uygulamaya ait oldukça küçük veriler saklamak… 

Android Parcelable

Merhaba, bu yazımda parcelable yapısını ve nasıl kullanıldığını anlatacağım. Serializable Bilindiği gibi Java’da Serializable interface’i, objeleri byte stream’e dönüştürür, böylece obje bir yerden başka bir…