Android

Android Boyut Türleri

XML’lerin içerisinde tanımlanan boyutlandırma tipleridir. Bu boyutlandırmalar bir sayıyla yada şimdi bahsedeceğim birimlerle tanımlanabilir. Android tarafından desteklenen birimler: dp : Density-independent pixels. Ekranın fiziksel yoğunluğuna… Read More »Android Boyut Türleri

AsyncTask

Bir Android uygulaması ilk başlatıldığında bütün işlemler sadece bir thread üzerinden yapılır. Eğer bu thread üzerinden her işlemi yapmaya kalkışırsak yolun sonu gözükmez, canımızı çok… Read More »AsyncTask

Context nedir?

Context’in Türkçe manası “bağlam” demektir. O anki sistemde uygulamanın durumu hakkında bilgi sağlayan soyut bir sınıftır. Uygulamadaki kaynaklara referans olarak her yerden erişmemizi sağlar. Kaynak… Read More »Context nedir?

Frame Layout

Bir layout içerisindeki elementlerin üst üste bindirilmesini sağlar. Bu sayede üst üste istediğimiz kadar obje görüntüleyebiliriz. Örnek olarak görüntü üzerine metin yazısı eklenmesi Frame layout… Read More »Frame Layout