Android

Android Bundle

Android Bundle ile bir Activity’deki verimizi diğer Activity’e aktarıp kullanabiliriz. Yani Activity’ler arası veri haberleşmesinde kullanılır. putType() ve getType() şeklinde iki tür metodu vardır. Intent… Read More »Android Bundle