4 – Matrislerin kullanılması

Geliştirmek istediğiniz uygulamaya göre bu matrislerin uygulanması değişiklik göstermektedir. OpenCV’de calib3d modülü, kullanabileceğimiz birçok metod barındırmaktadır. Birkaçından bahsedeyim.

  • Kamera matrisinden kullanılabilir kamera özelliklerini hesaplayın – calibrationMatrixValues()
  • 3D-2D dönüşümlerinden obje pozunu bulun – solvePnP()
  • Serbest ölçeklendirme parametresini temel alan yeni kamera matrisini bulun – getOptimalNewCameraMatrix()
  • StereoCalibrate() metodunu ve CV_CALIB_FIX_INTRINSIC bayrağını kullanarak daha iyi görüntü elde etmek için stereo kalibrasyonun sabit parametresi olarak kullanın – stereoCalibrate ()
  • Kalibre edilmiş bir stereo kamera için doğrultma matrisini bulun – stereoRectify()
  • Ve lens bozulmasını kalibre etmek için görüntüyü veya bazı noktaları bu matrisleri kullanarak dönüştürün – undistort() veya undistortPoints()