Activity ile Splash Screen

Şuan splash screen hazırlamanın iki yolu var. İlki SplashActivity oluşturup belli bir süre hoş geldiniz ekranını göstermek ve ardından MainActivity’e geçmek.

<activity
  android:name=".MapsActivity"
  android:windowSoftInputMode="stateAlwaysHidden"
  android:label="@string/title_activity_maps" />
<activity android:name=".SplashActivity">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>

Daha sonra aşağıdaki görüntüyü drawable’ımızın içine koyup  activity_splash.xml dosyamızı şu şekilde ayarlıyoruz.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".SplashActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal">

    <ImageView
      android:id="@+id/image_view"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

  </LinearLayout>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Ardından SplashActivity.java dosyasının içinde görüntümüzü atayarak yeni bir thread oluşturuyor ve 3 saniye delay’den sonra MainActivity’e geçişi yapıyoruz.

package com.example.sample;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import com.bumptech.glide.Glide;
public class SplashActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_splash);
    ImageView imageView = findViewById(R.id.image_view);
    Glide.with(this).load(R.drawable.welcome).centerCrop().into(imageView);
    Thread thread= new Thread() {
      public void run() {
        try {
          // 3 saniye uyut
          sleep(1*1000);
          // yönlendir
          Intent intent = new Intent(SplashActivity.this, MapsActivity.class);
          startActivity(intent);

          // Activity'i öldür
          finish();
        } catch (Exception e) {
        }
      }
    };
    thread.start();
  }
}
Splash activity

İkinci yol ise benim anlattığım ilk yolun hatalı olduğunu ve nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Burdaki ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.