AWS Global Infrastructure Genel Kavramları

genel-kavramlar1

Availability Zone Kavramı

Availability Zone’lar ve regionlar aslında yakından ilişkilidir. AZ’ler esasen fiziksel veri merkezleridir. Bu, bizlerin VPC’lerimizde kullandığımız hesaplama, depolama, ağ ve veritabanı kaynaklarının barındırıldığı yerdir. Bir availability zone’a aslında tek bir veri merkezi demek pek de doğru olmaz. Aslında, birbiriyle yakın konumda bulunan birden fazla veri merkezi, tek bir availability zone oluşturmaktadır.

Her AZ, genellikle bir şehirde, yüksek dayanıklılık ve çok düşük gecikmeye sahip özel fiberoptik kablolarla coğrafi olarak aynı alanda en az bir diğer AZ ile bağlantılıdır. Ancak her AZ diğerlerinden ayrı güç ve ağ bağlantılığı kullanarak izole edilir. Böylece tek bir AZ’nin arızalanması durumunda diğer AZ’lara etkinin en aza indirilmesini sağlar.

Bu düşük gecikmeli bağlantılar, birçok AWS hizmeti tarafından yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık amaçlarını karşılamak için veri replikasyonu yapmak üzere kullanılır. Örneğin RDS (Relational Database Service), ‘Multi-AZ’ modunda yapılandırıldığında, primary ve secondary veritabanları arasında senkron replikasyon, read replikalar için de asenkron replikasyon kullanılmaktadır.

Bu düşük gecikmeli bağlantılar aracılığıyla genellikle üç, dört hatta bazen beş AZ birbirine bağlanır. Birden fazla veri merkezini içerecek şekilde yapılandırılmış olan bu yerel coğrafi AZ gruplandırması, bir AWS Region şeklinde tanımlanır.

Bir bölgede birden fazla AZ’nin bulunması, yüksek erişilebilir ve dayanıklı uygulamalar oluşturmanızı sağlar. Çözümlerinizi birden fazla AZ’de kaynakları kullanacak şekilde mimarlamak, bir AZ arıza yaşasa bile (arıza illaki oluşuyor), altyapınıza minimal düzeyde veya hiç bir etkisi olmayacağını garanti eder.

Herkes bulutta uygulamalarını deploy edebilir, ancak bir felaketle karşılaşıldığında istikrarlı, erişilebilir ve dayanıklı kalmasını sağlayacak şekilde altyapınızı tasarlamak farklı bir konu. Bir bölgede en az iki AZ kullanmak, altyapınızın yüksek erişilebilirliğini korumanıza yardımcı olur ve her zaman önerilen bir best practice’tir.

Region Kavramı

Bir Region, birbirine coğrafi olarak yakın konumlandırılmış availability zone grubudur. Genellikle aynı şehirdeki AZ’lerle belirtilir. AWS, dünya çapındaki müşteri kitlesinin düşük gecikmeli bağlantılardan faydalanabilmesi için bunları küresel olarak konuşlandırmıştır. Her Region, birbirinden bağımsız olarak işlevini yürüten en az iki Availability Zone içermektedir.

Örneğin, Londra merkezli bir organizasyon tüm Avrupa’ya hizmet veriyorsa, geç yanıt süreleri nedeniyle hizmetlerini Sydney Region’ında konuşlandırmaları mantıklı olmaz. Bunun yerine şirket, kendisi ve müşterileri için en uygun olan bölgeyi seçer. Bu durumda region’ı Londra, Frankfurt veya İrlanda Region olarak seçmeleri mantıklı seçenekler arasındadır.

Küresel bölgelerin olması, veri depolama ile ilgili kanun ve düzenlemelere uyum sağlamayı da mümkün kılmaktadır. Örneğin, tüm verilerinizi belirli bir konumda, örneğin Avrupa’da tutmanız gerekebilir. Bu konumda, yani Avrupa’da birden fazla region olması, bir organizasyonun bu gereksinimi karşılamasını sağlar.

Bir bölge içinde birden fazla AZ kullanmanın yüksek erişilebilirlik sağlamasına benzer bir şekilde birden fazla region kullanmak da aynı etkiyi yaratabilir. İş sürekliliği için gereken düzeye bağlı olarak tüm uygulamalarınızı birden fazla regionda destek verecek şekilde tasarlayabiliriz.

Farklı ülkelerdeki müşterilere hizmet veren ve veri kullanımıyla ilgili özel yasa ve yürütmelere sahip bir küresel organizasyon iseniz, birden fazla region kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumd farklı regionlardaki farklı VPC’leri bile birbirine bağlayabiliriz.

Her regionda tüm AWS hizmetleri mevcut olmayabilir. Bu altyapınızı tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken bir durum. Bazı hizmetler global hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır, örneğin AWS Identity & Access Management (IAM) veya Amazon CloudFront gibi. Yani bu hizmetler belirli bir regiona bağlı değildir. Ancak çoğu hizmet bölgeseldir ve hangi hizmetlerin hangi regionda mevcut olduğunun farkında olmak region seçmeden önce size kalmış birşey.

Edge Location Kavramı

AWS tarafından dünya çapındaki büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu alanlarda konuşlandırılan sitelerdir. Mevcut availability zone sayısından çok daha fazladırlar.

EC2 instance’ları, EBS, VPC’ler veya RDS kaynakları gibi kendi uygulamalarınızı deploy etmek için kullanılmasa da, AWS CloudFront ve AWS Lambda@Edge (Preview aşamasında) gibi AWS hizmetleri tarafından, Edge Locations’ı global bir CDN olarak kullanarak verileri cache’lemek ve son kullanıcıların erişimindeki gecikmeyi azaltmak için kullanılırlar.

Sonuç olarak, Edge Locations, hizmetlerinizi kullanan ve erişen son kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır.

Örneğin, web sitenizi Ohio regionundaki S3 ve EC2 instance’larının yanında bunlarla ilişkilendirilmiş bir CloudFront dağıtımı yapılandırmış olabilirsiniz. Avrupa’dan bir kullanıcı web sitenize eriştiğinde, en yakın Edge Location’a (konumu Avrupa’da) yönlendirilirler ve web siteniz için önbelleğe alınmış veriler okunarak gecikme süresi önemli ölçüde azaltılır.

Kaynak: AWS Global Infrastructure: Availability Zones, Regions, Edge Locations, Regional Edge Caches, Local Zones, Wavelength Zones, Outposts