Android Bundle

Android Bundle ile bir Activity’deki verimizi diğer Activity’e aktarıp kullanabiliriz. Yani Activity’ler arası veri haberleşmesinde kullanılır. putType() ve getType() şeklinde iki tür metodu vardır. Intent ile birlikte kullanılır ve primitive datatype’lar kullanarak veri aktarımı yapılır.

Veriyi göndereceğimiz Activity içerisinde bir intent objesi oluştururuz.

Intent intent = new Intent(ActivityContext, TargetActivity.class)

Daha sonra içine göndermek istediğimiz verileri koyar ve yollarız.

intent.putExtra(“myValue”, veri);
startActivity(intent);

Daha sonra hedefteki Activity’de şu şekilde bilgilerimizi alırız.

Bundle bundle = getIntent().getExtras();
if(bundle != null)
{
	int value = bundle.getInt(“myValue”);
}
Bundle example code

Kaynak